Svensk dokumentation

Dokumentation på svenska tillhandahålls i form av de medicinska instruktioner, riskanalys, riskhanteringsschema och produktbeskrivning som tagits fram av och för svenska vårdgivare. Detta gör att det är mycket enkelt att snabbt ta fram den dokumentation som behövs för att ta i kliniskt bruk i svensk kontext i enlighet med SOFS2008:1 kapitel 5.

Vi har även en mall för den som vill komplettera riskanalys i samband med införande.

Du hittar all dokumentation här eller kan ladda ned den i sin helhet här.

Observera att den svenska dokumentationen inte innehåller detaljerade tillverkningsinstruktioner, för detta hänvisar vi till vår engelskspråkiga dokumentation.


Videoinstruktion

I denna korta instruktion ser du hur grundkopplingen av delad HFNO-behandling går till.